1. เปิดคำภีร์ Digital Marketing 3.0

1. เปิดคำภีร์ Digital Marketing 3.0

1. เปิดคำภีร์ Digital Marketing 3.0, “การทำธุรกิจและการตลาดในยุคดิจิทัล 3.0”

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจและต้องการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Digital Marketing

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 — 16.00 น.

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 — 09.40 น กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

09.40 — 10.20 น. เปิดคัมภีร์ Digital Marketing 3.0

โดย คุณชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล ประธานกรรมการบริหาร

และหัวหน้าทีมที่ปรึกษากลยุทธ์และด้านการตลาด Marketing GURU Association Co.,Ltd.

10.20 — 11.00 น. Social Media and SME Brand Building
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร, Brand Being Co.,Ltd.)

11.00 — 11.20 น. พักทานอาหารว่างและเยี่ยมชมบูธ

11.20 — 12.00 น. Social Network เมืองไทย ทำยังไงถึงจะโต และได้ผลกับธุรกิจ

โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ TARAD DOT COM Co.,Ltd

Download Presentation

12.00 — 13.30 น. พักกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.30 — 14.10 น Online Business with Google

โดย คุณพรทิพย์ กองชุน Head of Marketing, Google Thailand

14.10 — 14.40 น แผนการตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนจาก Off-Line เป็น On-Line Marketing

โดย คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร กรรมการผู้จัดการ Chaiyo Hosting Co.,Ltd.

Download Presentaiton

14.40 — 15.00 น. พักทานอาหารว่างและเยี่ยมชมบูธ

15.00 – 16.00 น E-commerce Unseen – เบื้องหลัง E-commerce ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

– คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ : Managing Director บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
(www.WE-HOUSE.com)

– คุณทนงศักดิ์ เหลืองทา เจ้าของกิจการ ชิงป๊อบ ช็อปปิ้ง (shingpop.tarad.com)

– คุณนาถฤดี พูนสวัสดิ์ : เจ้าของกิจการ ร้าน Neo Lolita (www.Neo-Lolita.com)

– คุณเคน วู : เจ้าของกิจการ Sumpow shop (www.sumpowshop.com)

ดำเนินรายการโดย คุณรฐิยา อิสระชัยกุล Head of Web Promotion Business Unit
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

หมายเหตุ : – กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กมลวรรณ คมใส
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร. 02-583-9992 ต่อ 1482
e-mail: sbe@swpark.or.th, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *