1. เปิดคำภีร์ Digital Marketing 3.0

1. เปิดคำภีร์ Digital Marketing 3.0

1. เปิดคำภีร์ Digital Marketing 3.0, “การทำธุรกิจและการตลาดในยุคดิจิทัล 3.0” สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจและต้องการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Digital Marketing วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 — 16.00 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 09.30 — 09.40 น กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยRead more…