Digital Marketing là gì ? Lợi ích của Digital Marketing ?

Digital Marketing là gì ? Lợi ích của Digital Marketing ?

Digital Marketing là gì ? Lợi ích của Digital Marketing ?, Digital Marketing là việc đem thương hiệu đến với khách hàng thông qua các công cụ Internet, các kênh tương tác điện thoại di động và khác.

Digital Marketing giúp quảng bá sản phẩm và dịch vụ thông qua việc sử dụng các kênh phân phối qua internet (website, facebook, email…) để đưa thông tin đến đúng khách hàng mục tiêu.

Điểm hạn chế của Digital Marketing là việc quá phụ thuộc vào internet. Digital Marketing không bao gồm các công cụ ngoài trời. Tuy nhiên, Digital Marketing lại phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như điện thoại di động, SMS / MMS, quảng cáo hiển thị / banner / SEO / Social / Seeding…

Digital Marketing đang ngày càng phát triển và chiếm lĩnh vai trò quan trọng trong các campaign của các nhà Marketer hiện đại., ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *